1200px-Flag_of_the_United_Kingdom

استپلر خطی برشی

استپلر های خطی برشی شکاف لازم برای پیوند را ایجاد می کند، زیرا توانایی برش و منگنه کردن همزمان را دارند.

از این وسیله برای بستن استامپ ها یا برش ها در بازسازی دستگاه گوارش و سایر عمل های برداشتن اندام نیز استفاده می شود.

Original height(mm)
Staples
Model
H:4.2


M:3.8
60
AR-LCS60M
60
AR-LCS60H
80
AR-LCS80M
80
AR-LCS80H
100
AR-LCS100M
100
AR-LCS100H
گفتگو با آرتان طبیب آراد
از طریق واتساپ ارسال کنید